Trött på att utvecklingsprocesser inte når målet eller att implementeringar inte blir av?  Vill du hitta kreativa och fungerande sätt att leda möten och processer?

Här är specialistkursen för dig som genom involvering och samskapande vill ta tillvara på människors motivation och kunskap i externa eller interna utvecklingsarbeten, oavsett om du specialiserar dig inom klinisk, arbetslivets eller pedagogisk psykologi. 

 

Några röster från psykologer som genomgått specialistutbildningen ”Facilitering och processledning”:

”Förmodligen den mest utmanande kursen jag har varit på.”
”Jag har fått presenterat för mig helt nya angreppssätt för hur man håller en grupp,
och en ny förståelse för faciliteringens roll i mitt arbete.”
”Bra med en utbildning som direkt kan integreras i arbetet”

Som helhetsintryck (1-5) av kursen skattade deltagarna (2017-  2020) i genomsnitt 4,8

Vad är då facilitering? Ordet härstammar från det latinska ”facilitate” som betyder ”underlätta”. I grund och botten handlar facilitering om att bistå en grupp att identifiera och lösa problem samt fatta beslut på ett effektivt sätt. Praktiskt innebär det till exempel att designa och leda möten, diskussioner eller hela processer på det sätt som bäst involverar deltagare, skapar resultat och ger möjlighet för grupper att nå sina mål, internt i egna organisationen eller externt, som konsult. Det kan också handla om att öka lärande vid olika former av utbildning, för att koppla samman vardagens reella utmaningar med nya kunskaper och perspektiv tillsammans med andra deltagare och generera ny kunskap.

Hur skapar facilitering värde? Facilitering har blivit ett viktigt verktyg för olika typer av verksamheter i att tillvarata den bransch- eller klinikspecifika kunskap som medarbetarna besitter samt använda den på ett effektivt sätt. Dagens yrkesliv ställer ofta krav på välfungerande interaktion inom men även mellan grupper och organisationer. Facilitering har visat sig göra skillnad och skapa värde i sådana sammanhang då facilitatorn skapar stabila strukturer som möjliggör inkluderande, engagerande och effektiva processer (Baskerville, 2012). Det skapar också medarbetare som, när de ser hur de själva bidrar och är en naturlig del av verksamheten och dess transparenta processer, växer och utvecklas.

Är jag rätt målgrupp? Detta är en utbildning för dig som psykolog som i någon form  arbetar eller kommer att arbeta med intern utveckling (till exempel inom klinisk verksamhet, skola eller omsorg) eller extern utveckling som konsult, inom exempelvis organisation och ledarskap, företagshälsa eller utbildning. Kursen bygger på begreppet Psykologisk facilitering, och syftar på hur psykologiska teorier, kunskaper och färdigheter ger en stabil grund för oss inom professionen att bli goda facilitatorer. Utbildningen är upplagd genom hands-on involvering och deltagande.

Vi hoppas du vill utforska och utvecklas inom facilitering tillsammans med oss och andra kloka, engagerade kolleger! 

 

Kursledare och kursansvarig Charlotte Henschel: Leg psykolog och organisationskonsult, Specialist i Arbetslivets psykologi. Charlotte har arbetat i över tio år som organisationskonsult, bland annat inom Previa företagshälsa, och har stor vana av att facilitera olika utvecklingsprocesser i både privat och offentlig verksamhet. Nyckelord är involvering och medskapande, för att underlätta för grupper och organisationer att uppnå sina mål. När alla aktiveras och vars och ens kompetens tas tillvara ger det fler perspektiv, möjlighet till bättre resultat, och boostar motivation och delaktighet. Vid komplexa frågor är det avgörande att samla parter och intressenter för att söka vägar framåt och kunna åstadkomma förändring. Charlotte driver eget konsultföretag inom organisation och ledarutveckling och även en mindre, klinisk praktik.

Kursledare: Johan Möller, Leg psykolog/ organisationskonsult, STP Arbetslivets psykologi.

Johan har studerat och arbetat inom fältet sedan 2002. Har arbetat med stressforskning samt som organisationskonsult ffa med verksamheter inom vården. Arbetar idag med att förtydliga och möjliggöra ansvar genom delaktighet, engagemang och långsiktighet, både på individ- grupp och organisationsnivå. Arbetar i eget bolag med både privata och offentliga kunder.

 

Metod och upplägg

Den av psykologförbundet ackrediterade specialistkursen ”Facilitering och processtöd” utgår specifikt från de förkunskaper som psykologen har med sig från teman såsom motivationsfaktorer, samtalsmetodik, grupp- och individualpsykologi. Kursen är framför allt praktiskt orienterad och balanseras med teoretiska inslag för att skapa en tydlighet om psykologin vid facilitering. 

Syftet med specialistkursen ”Facilitering och processtöd” är att ge grundläggande och fördjupande kunskap om facilitering som metod utifrån psykologens förkunskaper. På så sätt kan psykologen skapa effektivare processer, internt i den egna organisationen eller externt. Deltagaren ges möjlighet att under kursen utforska facilitering som metod och öka sina färdigheter att praktisera facilitering i psykologrollen. 

Kursen består av sammanlagt 5 dagar (2+2+1) där den sista dagen är examinationsdag. Kursdagarna varvas med kortare föreläsningar, praktiska moment och avslutas med examinationer. Innehållet består av: 

    1.    Facilitering som metod; vad innebär det och hur kan facilitering användas för att skapa och utveckla processer 

    2.    Att göra bedömningar för att optimera effektiviteten av facilitering 

    3.    Vilka färdigheter behöver jag utveckla i min roll som facilitator? 

 

Målgrupp och omfattning:

Legitimerad psykolog som genomgår specialistutbildningen. Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom arbets- och organisationspsykologi och pedagogisk psykologi. Vidare kan kursen räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Kursdatum hösten 2021: 1-2/11, 10-11/1 2022, examination 1/2 2022.

Kursdatum våren 2022: 21-22/3, 26-27/4, examination 9/6 2022

Kursdatum hösten 2022: 4-5/10, 10-11/11, examination 10/1 2023

Plats: Centrala Göteborg 

 

Pris: 28000kr.

Anmäl dig senast 31/5 2021 (för kurs hösten 2021) och få 20% rabatt. Anmälan senast 31/8 ger 15% rabatt.

För kurs våren 2022 gäller 20% rabatt 30/9 och 15% 30/11 2021. 

För kurs hösten 2022 gäller 20% rabatt vid anmälan senast 31/5 och 15% 31/7.

Plats: Centrala Göteborg

Välkommen att kontakta någon av oss för mer information eller för referenser (till deltagare & chefer) - och så klart, kolla vår hemsida.

Charlotte Henschel & Johan Möller              

info@Psykologiskfacilitering.se