Varför psykologisk facilitering?

Psykologisk facilitering startades för att facilitering via forskning och beprövad erfarenhet, visat sig vara ett väldigt bra sätt att få ut psykologisk kunskap. Som psykologer är vi väl och brett skolade inom psykologin. Som facilitator är vi intresserade och fokuserade på att skapa effektiva processer. Det är två fält som kompletterar varandra och vår strävan är att bidra till synergieffekter och utveckling inom psykologi, facilitering och samhället i stort. 

Facilitering härstammar från det latinska ”facilitate” som betyder ”underlätta” och handlar om att bistå en grupp att identifiera, lösa problem samt fatta beslut på ett effektivt sätt. Facilitatorn jobbar ffa med att vara processtödjare och går inte in som expert i själva ämnet. Forskning visar (Baskerville, 2012) att facilitering genererar effektivare processer eftersom du som facilitator skapar stabila strukturer vilket möjliggör inkluderande och därmed engagerande processer.

TEAM
Charlotte Henschel

Leg psykolog och organisationskonsult, Specialist i Arbetslivets psykologi.

Charlotte har arbetat i över 10 år som organisationskonsult, bland annat inom företagshälsan, och har stor vana av att facilitera olika utvecklingsprocesser i både privat och offentlig verksamhet. Nyckelord är involvering och medskapande, för att underlätta för grupper och organisationer att uppnå sina mål. När alla aktiveras och vars och ens kompetens tas tillvara ger det fler perspektiv, möjlighet till bättre resultat, och boostar motivation och delaktighet. Vid komplexa frågor är det avgörande att samla parter och intressenter för att söka vägar framåt och kunna åstadkomma förändring. Charlotte driver eget konsultföretag inom organisation och ledarutveckling.

Johan Möller
Helena Tronner

Leg psykolog/ organisationskonsult, STP Arbetslivets psykologi.

Johan har studerat och arbetat inom fältet sedan 2002. Arbetar idag med att förtydliga och möjliggöra ansvar genom delaktighet, engagemang och långsiktighet, både på individ- grupp och organisationsnivå. Arbetar i eget bolag med både privata och offentliga kunder.

Leg psykolog/ organisationskonsult, Specialist i Arbetslivets psykologi

Helena är examinator på vår specialistkurs Psykologisk facilitering.